Pozyskanie surowców

Niezbędne narzędzia do przewidywania popytu na dane rodzaje towarów uwzględniając informacje pochodzące z różnych obszarów całego systemu w celu zoptymalizowania produkcji oraz lepszego planowania produkcji bieżącej. System dostarcza niezbędne narzędzia do pobierania informacji zwrotnej odnośnie prognoz zapotrzebowania na dane produkty w czasie.

Receptury

Moduł gospodarki materiałowej - to możliwość definiowania produktów i ich receptur. Zawiera funkcjonalność magazynu związaną z podstawowymi operacjami magazynowymi jak również raportami stanów magazynowych oraz dostarcza mechanizmów wiążących stany magazynowe z aktualnymi planami produkcyjnymi w formie rezerwowania materiałów do produkcji.

Produkcja

Moduł do zarządzania produkcją oraz Moduł planowania i harmonogramowania - zawierają elementy harmonogramowania produkcji oraz możliwość rejestrowania kosztów produkcji. Dostarcza niezbędnej pomocy w zakresie optymalizowania procesu planowania produkcji przy wykorzystaniu informacji pochodzących z pozostałych modułów systemu.

Sprzedaż i dystrybucja

Moduł zamówień - pozwala na tworzenie ofert zamówień dla klienta. Moduł zamówień online dostarcza wgląd w listę produktów dla klientów przedsiębiorstwa. Dodatkowo umożliwia śledzenie statusów złożonych zamówień oraz ofert. Umożliwia spersonalizowany podgląd w cenniki produktów umożliwiając złożenie zamówienia online.


To miejsce czeka na Twoją reklamę

To miejsce czeka na Twoją reklamę

To miejsce czeka na Twoją reklamę

To miejsce czeka na Twoją reklamę

To miejsce czeka na Twoją reklamę